Toen wij hier kwamen wonen, nu ruim veertig jaar geleden, hadden wij nog wat natuurruimte om ons heen. Onze woning, gelegen aan een doodlopend weggetje, dat in de wandeling meestal het Spreeuwenlaantje werd genoemd, was in de begintijd nog omgeven door bollenvelden, voor een deel braakliggend, volkstuinen, een flink brok weiland en open ruimte en het was eigenlijk vanzelfsprekend dat het aantal soorten vogels, dat in onze tuin en moestuin verscheen, veel groter was dan nu, waar wij thans aan alle kanten ingebouwd zijn geraakt. Dat is onvermijdelijk in de Randstad Holland en elk jaar wordt ons territorium kleiner en kleiner. Het feit dat wij thans met een veel te groot aantal landgenoten dienen te huizen op een te klein stuk grondgebied, is oorzaak van het ontstaan van tal van problemen, waarmede wij vroeger niet te maken hadden.