Wij zouden bovenstaande titel ook anders kunnen zeggen: ’Wordt de Blauwe Reiger een vogel van de grote stad?’ Waarop wij deze uitspraken baseren, zal wellicht in het hier onderstaande duidelijk worden. Wij hebben allemaal de Blauwe Reiger gekend als de trouwe visser van ons wijde polderland. Hij was daarbij moeilijk te benaderen en moest meestal van menselijke bemoeienissen weinig hebben. Tegelijkertijd met de inkrimping van zijn foerageergebieden, meestal door aanleg van wegen en nieuwbouwwijken, werd de Blauwe Reiger gedwongen dichter tot de mensen te komen.