In het sept.-okt. 74 nr. van ’Birds’ (pag. 24) lazen wij dat de heer D. Doble te Barnstaple, Engeland fotografisch vastlegde dat een Roodborst de jongen van een Merelpaar in het nest voerde en tevens het ’witte pakketje’ verwijderde. Hierbij tekent men verder aan dat het niet ongewoon is dat een vogel van een bepaald soort de jongen voert van een ander soort, meestal als de nesten dicht bij elkaar liggen of de vogel zijn eigen nest verloren is gegaan. Het verwijderen van de uitwerpselen van de jonge Merels door de Roodborst is echter uitzonderlijk en dat dit fotografisch is vastgelegd waarschijnlijk voor de eerste maal.