Torenvalk: B. Loos jr., Minervaplein 5, Utrecht, 030 – 514884. Gaarne opgave van de broedgevallen in 1975 en van torenvalkconcentraties bij lokale muizenplagen. Diegene, die torenvalk- en uilenkasten bezitten of controleren worden verzocht contact met mij op te nemen i.v.m. de landelijke registratie.