Wanneer bij mensen en dieren de donkere kleurstof, het pigment in de huid en de ogen ontbreekt, spreekt men van albino’s. Zij onderscheiden zich door een bleke huid, witachtig en zijdeachtig haar en wimpers en een bleekrood regenboogvlies en een pupil die rood oplicht. Dit verschijnsel is erfelijk en komt voor bij alle mensenrassen en vooral bij de bantoerassen. Ook bij tal van zoogdieren komt het voor, zoals mol, egel. otter, veldmuis, eekhoorn maar ook bij hertensoorten en antilopen. Eveneens werden kleurafwijkingen vastgesteld bij insekten en vissen en de beroemde Moby-Dick, de Witte Walvis uit het epos van Herman Melville was waarschijnlijk een albino. Witte konijnen, ratten, muizen, Cavia’s behoren eveneens tot de albinos, zo ook witte paarden en witte olifanten. Ook bij vogels vinden wij albinos en in het bijzonder bij Merels, vaak ook bij Huismussen en Spreeuwen. Vroeger jaren moeten er op Ijsland, waar de Raaf nog talrijk voorkomt, ook wel eens witte Raven gevonden zijn. Deze waren vanwege hun zeldzaamheid zeer kostbaar.