In 'Het Vogeljaar’ van oktober 1974, blz. 884, verscheen een naamloos schrijven over ’Vogelvangverbod in België weer gedeeltelijk ingetrokken’. Ik begrijp dat in Nederland, net zoals in België, men liever onmiddellijk de volledige afschaffing van de vogelvangst zou willen bekomen. Op dit schrijven gericht tegen de 'boze' Belgen zou ik toch enkele opmerkingen willen maken omdat dit schrijven éénzijdig en onvolledig is. 1. Ornithologen van naam en faam hebben enkele jaren geleden honderden artikelen geschreven waarin zij kenbaar maakten dat men, op dat ogenblik, in België tussen 12 en 20 miljoen trekvogels per jaar aan de natuur onttrok. Die cijfers zijn geloofwaardig. Welnu, in 1974 mag men nog 100.000 vogels vangen, zijnde minder dan 1% van de vroegere vangst. De vogelvangst blijft dus afgeschaft met 99%.