In 1959 verscheen in ’Het Vogeljaar’ (jrg. 7 nr. 2/3, pag. 140) een artikel van de hand van prof. dr. Hans Freiherr Geyr von Schweppenburg onder de titel ’Redt Larus audouinii!’. Hij meende, dat van deze soort die alleen broedt in het Middellandsezeegebied, nog ten hoogste 150 paren zouden bestaan en het hele artikel is eigenlijk een hartekreet om alles te doen om deze bedreigde meeuwensoort te behoeden voor uitsterving. Hans Witt van het ’Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig’ te Bonn stelt nu op verzoek van het World Wildlife Fund een onderzoek in naar de huidige stand van de Audouins Meeuw. Het onderzoek is nog niet afgerond maar hij meent op grond van tellingen en schattingen, dat er tussen de 1000 en 1800 exemplaren voorkomen. Nog steeds een somber beeld en reden voldoende voor snel beraad over effectieve beschermingsmethoden.