Aan de eerste voorbereidingen van dit speciale Veluwenummer werkten de inmiddels overleden heren Jan Dekker, administrateur en redactielid, en A. B. Wigman, Veluwekenner bij uitstek, mee. Behalve dat wij graag een algemeen artikel over de Veluwe hadden opgenomen waarin van bevoegde zijde en op deskundige wijze een overzicht wordt gegeven van de in de laatste vijftien jaren gepleegde aanslagen op de natuurgebieden op de Veluwe zouden wij ook de geplande acties ten behoeve van het landgoed „Planken Wambuis” willen ondersteunen. Op beide wilden wij niet langer wachten. In „Natuurbehoud” (mei 1974, pag. 30) werd de aandacht besteed aan de veiligstelling van het landgoed „Planken Wambuis”, waarover de onderhandelingen in het voorjaar 1974 met succes werden bekroond.