Arie Anton Tjittes, onder zijn vrienden bekend als Aat, is geboren te Den Helder op 10 februari 1891. Hij is een der veldornithologen, die behalve dat hij soortenjager is, ook een diepergaande belangstelling voor de vogels aan de dag legt. Ik leerde hem kennen in 1924 en sedertdien zijn wij door een warme vriendschap verbonden. Vanuit Driebergen, waar hij woonde, kwam hij veel op het Leersumse Veld in de jaren, dat daar de Geoorde Fuut nog regelmatig broedde; de thans talrijke kokmeeuwenkolonie was er toen ook al. Hij was goed bevriend met de jachtopziener Pater, die ik bij een gemeenschappelijk bezoek daar ontmoette op een moment, dat Aat er niet bij was. Pater keek mij, door zijn weelderige baard heen, doordringend aan en maakte mij duidelijk, dat ik in overtreding was van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Toen ik hem vertelde wie mij geïntroduceerd had, werd hij plotseling veel vriendelijker en zei: ’O ja, daar komt hij al aan. Dan is het wel in orde’. En nog voordat Aat zich bij ons gevoegd had, schetste hij hem met de primitieve, maar juiste karakteristiek, ’ja, die man is één bonk vogel!’