Een aantal jaren geleden voerden enkele fietstochten naar het Nationale Park ’De Hoge Veluwe’ mij door het landgoed ’Planken Wambuis’, gelegen in de gemeente Ede. Eigenlijk raakte ik direct al mateloos geboeid door dit fraaie, ongerepte stuk Veluwe, maar er was nog zoveel te ontdekken en te genieten op de Veluwe, dat het bij voorlopige indrukken bleef. Aan het einde van de winter in 1973 kreeg ik het plan eens een stuk Veluwe op haar broedvogels te onderzoeken. Toen dan ook het landgoed in die tijd in ’opspraak’ kwam (o.a. in: Natuurmonumenten 1973), vroeg ik mij af, wat er van de broedvogels bekend zou zijn. Na enige tijd speuren bleek mij, dat de broedvogelbevolking tot op dat moment nog nooit systematisch was onderzocht. Wel waren mij enkele kwalitatieve broedvogellijsten bekend geworden. Vanwege de diverse mogelijke bedreigingen voor het landgoed (en omdat ik er erg veel zin in had) besloot ik te proberen de broedvogels kwantitatief te inventariseren. Tot zeer grote steun daarbij was mej. I. M. Kooy, die mij op veel van de inventarisatiebezoeken hielp en vergezelde. Van mijn bevindingen wil ik graag in dit Vogeljaarnummer verslag doen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

B. van Rossum. (1975). Overbegleven gebieden zorgzaam beheren De broedvogelbevolking van het landgoed Planken Wambuis’ in 1973, met gegevens uit het verleden. Het Vogeljaar, 23(2), 59–72.