Sinds 1963, of wellicht al eerder, is de Grauwe Gors in het voorjaar tussen Ermelo en de Hierdense Beek, soms tot Elburg toe, een vaste verschijning aan de Veluwekust. Vooral daar de Grauwe Gors slechts eilandsgewijs in Nederland voorkomt (Noord-Groningen, het rivierengebied van Noord-Brabant, De Peel), leek het zinvol deze vrij onbekende enclave eens onder de aandacht te brengen. Ook in vroeger jaren werd de Grauwe Gors in het broedseizoen bij Horlo (kust bij Ermelo) waargenomen. Tjittes zag de soort daar in 1936, 1938, 1941 en 1944, steeds één exemplaar. Na de jongst bekende hervestiging in 1963 is hij vermoedelijk geen jaar afwezig geweest bij Horlo. Van 1964 t/m 1969 werden jaarlijks de weidevogels in dit terrein geïnventariseerd door de CJN-afdeling Harderwijk, onder leiding van A. Timmerman Azn. Voor de betrokken 60 ha noteerde men in deze jaren resp. 5, 5, 0, 3, 1 en 1 paar. In 1971 en 1973 waren er weer twee territoria en in 1974 één (1972: geen gegevens). In 1965 zijn door vroeg maaien alle broedsels mislukt (gegevens A. Timmerman Azn.). Van eind 1965 tot begin 1967 hadden de werkzaamheden voor de aanleg van de snelweg Zwolle-Hoevelaken plaats. Ondanks de zeer ernstige misvorming van dit gebied, is de Grauwe Gors als soort niet verdwenen.