Het verschaffen van water aan de vogels is vooral in droge gebieden noodzakelijk; vandaar dat er in dit Veluwenummer een artikeltje aan wordt gewijd. Zelfs bescheiden drinkschotels en regenplassen blijken als een magneet op de vogels te werken, al is dat niet op alle uren van de dag, waaruit men kan concluderen, dat onze gevederde vrienden grote behoefte aan water hebben.