Ransuil en Torenvalk broeden vaak naast elkaar in één en het zelfde territorium omdat zij in dat geval het zelfde nest uitkozen, elkaar niet kunnen verdrijven, de valk het eerst een ei legt en het nest verwerft. De Ransuilen zijn echter niet in staat om de band met het gekozen territorium te verbreken.