Vorig jaar is er een broedvogelinventarisatie verricht in een droogmakerij in Noord-Holland met name de polder ’De Schermer’ bij Alkmaar. Deze polder is groot ± 4750 ha, waarvan 2750 ha weiland en 2000 ha akkerbouwland is. Opvallend waren in dit gebied de verschillen tussen de bedrijven onderling t.a.v. de weidevogelstand.