Iedere rechtgeaard vogelliefhebber zal wel het weeë gevoel kennen, dat hem overvalt als hij tot het besef komt dat hij weer een vogelsoort moet missen in zijn streek. Het zijn vooral de rustbehoevende soorten die het laatste decennium enorm in aantal achteruit gingen. Zo was het tien jaar geleden nog geen zeldzaamheid dat je op de heidegebieden in Noord-Brabant in het broedseizoen alle drie de soorten kiekendieven tegenkwam. De Blauwe en de Grauwe Kiekendief zijn inmiddels als broedvogel verdwenen en het is waarschijnlijk dat een schatting van tien broedparen voor de Bruine Kiekendief in Noord-Brabant nog aan de hoge kant is. Met de Groote Peel, de Strabrechtse heide, de Grote heide, de Kampinase heide, de Cartierheide en de Malpieheide hebben we nog een paar duizend ha met heidegebieden, grote vennen en rietvelden. Biotopen waarvan de kiekendieven vertegenwoordigers bij uitstek zijn. Is het niet geweldig triestig dat in het broedseizoen 1974 in al deze gebieden geen kiekendieven meer tot broeden kwamen? Hoe is het met de andere stootvogels gesteld in Noord-Brabant? De Grauwe en de Blauwe Kiekendief: Mogelijkerwijze nog één broedgeval van de Blauwe Kiekendief. De Grauwe Kiekendief is waarschijnlijk als broedvogel verdwenen. Heeft nog wel juist over de grens in België gebroed. Wel hebben beide soorten nog pogingen tot broeden ondernomen.