Ondanks het grote enthousiasme waarmee vele ornithologen van Nederland hun medewerking aan het Atlasproject verlenen, blijkt, nu het broedseizoen 1975 goed is begonnen, dat er nog steeds blokken zijn, waaraan tot nu toe niets is gedaan en waarvoor ook dit jaar zich niemand heeft aangemeld. Deze blokken zijn met een kruisje aangegeven op bijgaande kaart. Iedereen die denkt over deze laatste blokken gegevens, hoe onvolledig ook, te kunnen verzamelen, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de coördinator van het betreffende district.