In de laatste paar jaren is in Nederland een aantal Lepelaars met kleurringen gemerkt. Hiermee wordt ondermeer beoogd meer te weten te komen over de omzwervingen van jonge Lepelaars vlak na het uitvliegen, over de leeftijd waarop lepelaars voor het eerst gaan broeden, over plaatsen waar nog niet geslachtsrijpe Lepelaars overzomeren en over trek en overwintering. Bij grote opvallende vogels als Lepelaars is de kans groot dat de beoogde resultaten van dit ringonderzoek zonder erg veel dieren te ringen op korte termijn ook werkelijk behaald kunnen worden. De lezers van ’Het Vogeljaar’ worden op dit onderzoek attent gemaakt, omdat de kans vrij groot is om in de komende jaren ergens in Nederland, en mogelijk ook in het buitenland Lepelaars met kleurringen aan te treffen. Uw waarnemingen kunnen van grote waarde zijn voor het onderzoek. Van tijd tot tijd hopen we de belangrijkste resultaten van dit onderzoek in ’Het Vogeljaar’ te vermelden. Dit zal gebeuren in een regelmatig weerkerende rubriek van gedane waarnemingen samen met voorlopige interpretaties van deze waarnemingen.