Zojuist is een unieke studie verschenen over de invoer van in het wild levende vogels in Groot-Brittannië. Een studie van twee jaren ging hier aan vooraf. De resultaten van dit onderzoek zijn in zekere zin opzienbarend. Eik jaar worden in Engeland 600.000 vogels ingevoerd, terwijl nog eens een half miljoen naar andere landen wordt doorvervoerd. Alleen al vanuit India worden jaarlijks enige miljoenen vogels geëxporteerd, naar andere landen. Meer dan 1000 soorten werden sinds 1970 door minstens 300 handelaren per advertentie aangeboden. Van de totaal 1500 geïmporteerde vogelsoorten moeten er niet minder dan 98 soorten in de landen waar zij vandaan komen gerangschikt worden onder de zeldzame of met uitsterven bedreigde vogelsoorten. De belangrijkste exportlanden zijn zuidelijk Azië (vooral India), Afrika en Zuid-Amerika. De voornaamste landen die vogels importeren zijn België, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, USA en West-Duitsland. Het rapport geeft uitvoerige gegevens met kaartjes en grafieken over herkomst van vogels, bestemming van vogels, aantallen die verzonden en geïmporteerd worden, het smokkelen van zeldzame soorten, welke soorten ingevoerd worden en verhandeld worden, ook in dierentuinen, welke in gevangenschap broeden.