Bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut (GDI), afd. Pluimvee te Doorn worden de laatste tijd in toenemende mate gestorven wilde vogels ingezonden met het verzoek de doodsoorzaak op te sporen. Een dergelijk gericht onderzoek is nuttig en nodig om een beter inzicht te krijgen in de gevaren, die onze vogelpopulaties kunnen bedreigen. In onderstaand artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste doodsoorzaken, zoals die na een ziektekundig onderzoek werden vastgesteld.