Dit boek betreft een biologische, landschappelijke en cultuurtechnische inventarisatie van het veenweidegebied ’Krommeniër-Woudpolder-Noord’ dat in het noorden o.m. aan het Alkmaardermeer grenst. De vorige Alkmaardermeerboeken werden besproken in ’Het Vogeljaar’ jrg. 21, no. 6, december 1973, pag. 536. Hoofdstuk 1 van deel 2 geeft een ornithologisch overzicht (pag. 51-162). Van een aantal soorten worden verspreidingskaartjes gegeven. In het gebied zijn 141 vogelsoorten waargenomen, waar van 62 soorten het broeden met zekerheid is vastgesteld. Naast het vestigen van de Putter en Kneu als nieuwe broedvogels in de afgelopen jaren hebben zich een aantal soorten reeds eerder gevestigd; zoals bijvoorbeeld Kuifeend, Tafeleend, Baardmannetje. De achteruitgang van het aantal Kemphanen is groot en wordt als bijzonder zorgwekkend aangemerkt. De vier voormalige broedvogelsoorten zijn Dodaars, Huiszwaluw, Grote Lijster en Gekraagde Roodstaart.