Het nummer dat voor u ligt is het idee van onze vriend Hein Rijven. Hij noemde het: het ’Atlantisch’ nummer. Hein Rijven kwam op 10 juli 1975 op de Grivola in het Italiaanse Nationale Park Gran Paradiso bij een klimongeval om het leven. Hein werd op 22 september 1943 in Den Haag geboren. Hij bracht er zijn jeugd door en doorliep er de middelbare school. Na zijn militaire dienst ging hij medicijnen studeren in Leiden. In 1973 haalde hij zijn doctoraal examen.