Dank zij een gift van Shell kon in het voorjaar van 1972 op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel een onderzoek worden begonnen met zeevogels in gevangenschap. Het doel van dit onderzoek is om de eisen die zij aan hun milieu stellen beter te leren kennen. Later kunnen dan tevens op experimentele wijze de gevolgen worden bestudeerd van eventuele veranderingen in het mariene milieu ten gevolge van verontreinigende stoffen. Tot dusver was in de praktijk in dierentuinen en op laboratoria het langdurig gezond houden van vogels van de open zee moeilijk of onmogelijk gebleken. Het mislukken van de pogingen tot werkelijke rehabilitatie van door olie verontreinigde zeevogels in dierenasiels is dan ook vaak voor een deel te wijten aan het algemene gebrek aan gespecialiseerde kennis nodig voor het houden en verzorgen van deze dieren.