Op Spitsbergen liggen tussen het gebergte en de zee op verscheidene plaatsen laagvlakten (flya’s). Op een daarvan, de Isfjordflya, hebben wij van 5 juli tot 16 augustus 1973 een inventarisatie verricht. Het gebied wordt in het noorden en westen begrensd door de zee, de oostgrens wordt gevormd door een bergrug; vanaf Kapp Starostin langs de westoever van Linnévatn (grootste zoetwatermeer van Spitsbergen) tot de rivier, die de zuidgrens vormt, welke voor Systemafjella begint. Het gebied ten zuiden hiervan, tot Bellsund, werd gedurende 5 dagen éénmaal doortrokken; hier werden ruiende ganzen geteld. Het geïnventariseerde gebied, ±60 km2., beslaat de westkant van de bergen, overgaand in morenewallen en een hoog terrassenlandschap (zie de luchtfoto).