Deze fjord, gelegen in het uiterste noordoosten van Noorwegen (Finnmarken), verschilt aanzienlijk van het beeld dat de fjorden aan de westkust te zien geven. Hoge steile klifwanden zijn hier weinig te vinden, zeker niet langs de noordelijke oever van de fjord, waar men glooiende kiezelstranden vindt afgewisseld met kustvlakten met moerassige kreekjes. De fjord loopt aan de landzijde uit in een wadvlakte. Gedurende het verblijf werden hier nogal wat Tureluurs waargenomen. Alhoewel de hele noordelijke oever de moeite waard is, springt één plaats er toch wel uit. Halverwege de weg naar Vardø ligt het schiereiland Ekkeröya. Een smalle weg voert naar een klein vissershaventje met een dertigtal huizen er omheen. Aan de zuidkant van het schiereiland ligt een steil, overhangend klif. Hier is een aanzienlijke drieteenmeeuwenkolonie gevestigd van zo’n 2000 paar. Op de bredere richels vinden ook Zilvermeeuwen een nestplaats, terwijl er eveneens enkele Alken verblijf houden. Bovenop de klif zelf werd een nest van een Strandleeuwerik met twee jongen gevonden.