Van 22 juni tot 19 juli hebben wij de vogelstand rond de nederzetting Ny-Ålesund aan de Kongsfjord in N.W. Spitsbergen geïnventariseerd. Wij onderzochten de toendra en de vogelbergen van Bröggerhalvöya, bovendien enkele eilanden in de Kongsfjord. Het broedseizoen was gunstig, ondermeer door het zachte weer in winter en voorjaar. We namen dan ook weinig niet broedende vogels waar. Ook J. P. Strijbos bezocht in 1939 en 1956 dit gebied. In het boek ’Svalbard’ (1957) beschrijft hij zijn ervaringen.