Aan het einde van het broedseizoen ’75 willen wij weer, zoals dat ook in voorgaande jaren gebeurd is, een overzicht geven van de voortgang van het Ornithologisch Atlasproject. Er is dit jaar zeer intensief gewerkt; ongeveer 1800 mensen hebben meegedaan aan de inventarisatie. We kunnen dus wel zeggen dat het Atlasproject goed is aangeslagen bij de Nederlandse amateur ornithologen. Er werd dit jaar in ± 1300 blokken geïnventariseerd. Dat komt neer op ongeveer 80% van de in totaal 1623 blokken waarin Nederland is verdeeld. Te zamen met de in de voorgaande jaren verzamelde gegevens, hebben we nu informatie over 90% van de blokken. Dit vindt u weergegeven in figuur 1.