De door de redactie van ’Het Vogeljaar’ geformeerde jury moest dit jaar een keuze maken uit precies honderd foto’s, het gezamenlijke resultaat van 39 inzendingen. Opmerkelijk is daarbij dat het aantal foto’s geen gelijke tred heeft gehouden met het aantal inzendingen; 1973 25 met 69 foto’s, 1974 32 met 90 foto’s en 1975 39 met 100 foto’s. Moeten we het antwoord daarop misschien zoeken in het feit dat men minder zwart-wit fotografeert of toch ook in de remmende invloed van de anti-vogelfotografie artikelen in de diverse tijdschriften, hier verder op deze plaats niet met name te noemen? Deze artikelen laten slechts een krachtdadig, eenzijdig ’neen’ horen tegen de vogelfotografie. Zij geven daarnaast echter niets voor in de plaats aan. Een ’neen’ is in vrijwel iedere opvoedkundige situatie de artikelen hebben duidelijk deze pretentie een verkeerd uitgangspunt. We zullen er dan ook iets voor in de plaats moeten stellen namelijk hoe de vogelfotografie dan wel kan! Dat toont dan, we mogen wel zeggen wederom, deze vogelfotoparade weer eens duidelijk aan.