Het Nationaal Comité ’Wintervoedering van Vogels’, dat gevestigd is Prinses Madestraat 40 te ’s-Gravenhage‚ heeft in samenwerking met ’Vogelbescherming’ een boekje uitgegeven over wintervoedering van vogels. Nu moet men niet denken dat hierin alleen over het voederen van vogels rond het huis wordt gesproken. In ruime mate wordt ook aandacht geschonken aan watervogels, reigers en roerdompen, uilen en stootvogels. Hoofdstukjes over wanneer, waar en wat gevoederd kan worden, drinkwater, zelf voedsel verzamelen, voeder-middelen en koudeslachtoffers kan men in het boekje vinden waarin de huis- en hof vogelvoederaar ’te hooi en te gras’ wat van zijn gading vinden kan. Het boekje is in een modern jasje gestoken, maar de inhoud doet nog wat ouderwets aan. Toch is het een geheel herziene uitgave van de vroegere uitgave over dit onderwerp. Er zijn inmiddels ook al veel meer gegevens over het helpen van vogels in de winter gepubliceerd, terwijl het boekje door grafische indeling wat aantrekkelijker en gemakkelijker leesbaar had kunnen worden gemaakt. De auteur, die niet bekend gemaakt wordt, vermeldt de Grauwe Gors bij groep