Van 11 september tot en met 16 september 1975 heeft Jaap Taapken, te zamen met de heer D. A. C. van den Hoorn van het Dagblad ’De Telegraaf’, een bezoek gebracht aan Italië om zich op de hoogte te stellen van de huidige toestanden omtrent vogeljacht, vogelhandel en vogelvangst. Van 3 oktober tot en met 5 oktober 1975 keerde Jaap Taapken naar Italië terug om aanvullende gegevens te verkrijgen. Zo’n honderd vogeljagers en vangers werden bezocht, markten, groothandelaren, jachtwinkels, nettenwinkels, poeliers, slagers en restaurants werden eveneens bezocht en vele gesprekken werden gevoerd met tal van prominente Italiaanse vogelbeschermers. Een rijke buit aan gegevens, foto- en diamateriaal werd mee teruggebracht. Totaal werden daarvoor een kleine 3000 kilometers door Italië per auto afgelegd, terwijl Taapken zich bovendien in Zwitserland oriënteerde over de trek over de Alpen en ook hier werd contact gezocht met verscheidene personen en instanties. In de pers verschenen hierover reeds talloze grote artikelen, zoals in ’De Telegraaf’ 27 september 1975, Dagblad Trouw 21 oktober en 19 november 1975, Veluwepost, Zuidveluwse, Betuwse en Grebbe-Courant e.a. 22 oktober 1975, NRC/Handelsblad 25 oktober 1975, De Haagsche Courant 1 november 1975, De Volkskrant 11 november 1975 en Panorama, Panda-Nieuws jrg. 11. nr. 11 en De Lepelaar nr. 42. Buitenlandse organisaties werden tevens ruim van dit nieuwe foto- en diamateriaal voorzien.