Sinds eind 1973 werden door ondergetekende tot nu toe 200 Waterrallen geringd en eveneens opvallend gemerkt. Aan de loopbenen bevinden zich opvallende kleurringen. ledereen die Waterrallen ziet – lopend of opvliegend – wordt vriendelijk verzocht te letten op de opvallende kleurringen aan de loopbenen en hiervan onder vermelding van kleur van de kleurringen en de datum en plaats van waarneming opgave te doen aan: G. H. J. de Kroon, Havendijk 56, Gorinchem.