Deze gestencilde bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van ’Het Verdronken Land van Saeftinghe’ werd reeds eerder besproken in ’Het Vogeljaar” jaarg. 20 – no. 3 – juni 1972. Deze tweede druk is wat betreft het formaat voor de helft verkleind. De avifauna is omgewerkt in de huidige systematische volgorde; de Belgische namen zijn vervangen door gangbare Nederlandse namen en de soortenlijst is afgesloten per 1 juli 1975. Nieuw is een korte bijdrage over de zoogdieren van Saaftinge en een vegetatiekundige studie met een kleurenkaartje. Er zijn enkele foto’s (4) opgenomen en enige kaartjes w.o. de tracé’s van de bochtafsnijding van Bath en Baalhoekkanaal. De litteratuurlijst is uitgebreid en opgenomen is een klein stukje uit de legende van Saaftinge met een kaartje uit 1540.