Nu ons tijdschrift het vierentwintigste jaar ingaat, constateren wij met genoegen, dat er velerlei belangstelling voor ons blad bestaat. Men is over ’t algemeen blij met ’Het Vogeljaar’, dat zo veel onderzoek heeft gestimuleerd en geactiveerd, iedereen in de gelegenheid heeft gesteld zijn mening naar voren te brengen, veel informatie heeft verstrekt en coördinerend is opgetreden in velerlei opzicht. Het heeft het werk van Nederlandse vogelfotografen en vogeltekenaars in het zoeklicht geplaatst en hen de mogelijkheid geboden hun werk te ontplooien. Natuurlijk zijn er ook andere meningen over ons blad; men maakt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin.