Wij kunnen u tot ons – en naar wij hopen ook tot uw – genoegen mededelen dat er een nauwere vorm van samenwerking is gevonden tussen de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en de Stichting ’Het Vogeljaar.’ Voor de leden van de Nederlandse Vereniging wordt ook in 1976 de mogelijkheid gehandhaafd deel te nemen aan het collectief abonnement op ’Het Vogeljaar’, zij ’t weliswaar dat deze abonnementen nu rechtstreeks door ’Het Vogeljaar’ worden behandeld qua verzending en betaling. De Nederlandse Vereniging zal meer dan voorheen gebruikmaken van de publiciteitsmogelijkheden in ’Het Vogeljaar’ en bovendien bij haar ledenwerving op de mogelijkheden van het collectieve abonnement blijven wijzen.