Deze belangrijke internationale Conferentie, georganiseerd door de International Council for Bird Preservation (ICBP), vond van 30 september tot 4 oktober 1975 te Wenen plaats. De bijeenkomst kan men zien als een vervolg van de Europese Werkconferentie over roofvogels en uilen, die van 10-12 april 1964 in Caen (Frankrijk) werd gehouden (Het Vogeljaar 12: 283-301, 1964). Terwijl hieraan 10 Europese landen deelnamen was de Weense Conferentie veelomvattender, met ruim 90 afgevaardigden uit 19 landen, waaronder Canada, de Verenigde Staten en Kenya. Andere landen wèl op deze bijeenkomst vertegenwoordigd, doch niet in Caen waren: Denemarken, Finland, Griekenland, Italië, Noorwegen en Tsjechoslowakije. Helaas waren te Wenen geen deelnemers uit Azië, Australië en Latijns Amerika. In 1970 was de ICBP World Working Group on Birds of Prey gevormd, die het initiatief nam tot het houden van deze nieuwe conferentie. Steun werd daarbij verleend door de International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (lUCN), het United Nations Environment Programme (UNEP), het Wereld Natuur Fonds (WWF), de Internationale Jachtraad (CIC), het Internationaal Valkeniersverbond, de Europese Commissie van de EEG en de Raad van Europa. De algehele leiding der conferentie lag in de handen van prof. dr. K. Curry-Lindahl, diegeen die elf jaar geleden de bijeenkomst te Caen opende met een uitstekende voordracht over de oecologische functie van roofvogels. De Nederlandse delegatie bestond, uit de auteurs van dit artikel. Ook ir. J. S. Terpstra van de Europese Commissie van de EEG en dr. M. F. I. J. Bijleveld (WWF) waren in Wenen aanwezig.