De Nederlandse Bond van Vinkenliefhebbers, klaagt er over dat het verboden is, zangwedstrijden met vinken te houden en ook dat het niet mogelijk is op legale wijze in het bezit te komen van Vinken. Er wordt ook door verschillende instanties bij de Minister op aangedrongen, een tolerante houding aan te nemen en deze vrijetijdsbesteding te steunen, z.g. om reden, deze vrijetijdsbesteding gepaard gaat met liefde voor de natuur en de vogels.