Torenvalk: B. Loos jr., Minervaplein 5, Utrecht, 030-514884. Controleurs en/of bezitters van torenvalk- en uilenkasten worden verzocht om vóór aanvang van het broedseizoen contact op te nemen in verband met landelijke registratie. Verder melding van broedgevallen, die niet in kasten hebben plaatsgevonden en van torenvalkconcentraties bij lokale muizenplagen. Boomklever: A. de Vries, Jachtweg 9, Arnhem. De volgende gegevens worden gevraagd: gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente); opgave van boomsoorten (volgorde van talrijkheid); leeftijd bos; aantal broedparen. Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoorten. Voedselzoeken: in welke boomsoorten in broedtijd en welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort niet voorkomt worden op prijs gesteld.