Het informatiecentrum van de Raad van Europa voor de Natuurbescherming heeft voor het jaar 1976 een campagne gelanceerd ter bescherming van waterrijke gebieden. Deze campagne heeft in vele landen in Europa grote weerklank gevonden, maar ondanks dat ons land zo’n waterrijk land is is hier nog veel te weinig bekendheid aan gegeven. Er zijn talloze werkprogramma’s in minstens 19 landen in Europa opgesteld. Hieronder worden onder meer vermeld: tentoonstellingen, lezingen, conferenties, studies, manifestaties, colloquia, inventarisaties, produktie van films, extra nummers van tijdschriften, boeken, publicaties, stickers, folders, affiches, brochures, excursies, informatie & voorlichtingsprogramma’s voor televisie en radio, standaard-lessen voor scholen, aankoop van reservaten en dergelijke. Griekenland, Liechtenstein, Portugal, Ijsland en Nederland geven onder meer ook speciale postzegels uit. Nederland, als waterrijk gebied, zou in deze campagne wel bijzonder actief moeten zijn. ’Het Vogeljaar’ heeft daarom ook haar eerste nummer van 1976 in het bijzonder aan de watervogels en het water gewijd en ook in dit nummer wijzen we in dit verband speciaal op het artikel over botulismus bij watervogels.