Botulismus heeft door het veelvuldig optreden en de soms bijzondere omstandigheden in het afgelopen jaar zeer veel publiciteit gekregen. Alhoewel in ’Het Vogeljaar’ reeds eerder een artikel verscheen over botulismus bij watervogels (Haagsma 1974), lijkt het toch gewenst opnieuw aandacht te schenken aan de factoren die bij het optreden van botulismus van belang zijn en daarna een aantal bijzondere ontwikkelingen bij de botulismusproblematiek van 1975 te behandelen.