Het ligt in de bedoeling van de redactie om, ter signalering van dit probleem, in de toekomst niet meer alleen artikelen op te nemen over de verstoringen als gevolg van het gedrag van vogelfotografen. Door gesprekken met een aantal vogelfotografen meent de redactie een wellicht betere vorm te hebben gevonden om dergelijke verstoringen te voorkomen c.q. tegen te gaan, namelijk door het geven van richtlijnen en alternatieven.