Hoeveel zijn er waargenomen? Hoe regelmatig worden ze gezien? Waar worden ze gezien? Wanneer kunnen ze gezien worden? Waarom bezoeken ze ons? Dat zijn de vragen die de auteur stelt bij een aantal zeldzaam voorkomende vogelsoorten in Groot-Brittannië en lerland. De volgende soorten worden uitgebreid behandeld: Ruigpootbuizerd, Temmincks Strandloper, Amerikaanse Gestreepte Strandloper (en andere Amerikaanse waadvogels), Kleinste Jager, Zwartkopmeeuw, Vorkstaartmeeuw, Witvleugelstern, Lachstern, Hop, Wielewaal, Blauwborst, Waterrietzanger, Orpheusspotvogel, Spotvogel, Sperwergrasmus, Grauwe Fitis, Noordse Boszanger, Bladkoninkje, Kleine Vliegenvanger, Grote Pieper, Duinpieper, Roodkopklauwier, Amerikaanse landvogels, Roodmus en Ortolaan. Kaartjes, grafiekjes en tabelletjes verduidelijken de tekst en maken het boek, vooral voor geïnteresseerde voor zeldzaamheden, een uiterst aardig boek.