De ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, die op 24 april j.l. te Ede werd gehouden, werd door bijna 300 leden bijgewoond. Ongewijfeld zal er in het verenigingsorgaan ’De Lepelaar’ een uitgebreid verslag van deze vergadering komen. Wij zullen ons echter beperken tot het voor ons belangrijkste onderwerp. Er was het voorstel van het bestuur om gedurende 1976 samen met ’Het Vogeljaar’ te zoeken naar wegen om gezamenlijk zoals trouwens reeds 24 jaar het doel van de Stichting ’Het Vogeljaar’ is één tijdschrift uit te geven. Een tegenvoorstel van de heer Muntingh c.s. pleitte voor een directe uitgave van een eigen verenigingsorgaan onder de naam ’Vogels’.