Bij het determineren van vogels in het veld is de grootte de allereerste hoedanigheid, die wij waarnemen. Bij minder gewone soorten maken wij dan ook altijd een groottevergelijking met een goed bekende, gewone soort. Aanduidingen als ’ongeveer even groot als....’ of ’wat groter (kleiner) dan....’ komen wij in de veldgidsen dus vaak tegen. Daarnaast kunnen wij de opgaven over de lichaamslengte als maatstaf proberen te gebruiken. De Nederlandse naam van de Reuzenstem suggereert respectabele afmetingen, maar.... HOE groot is een Reuzenstem nu eigenlijk? De veldgidsen van Peterson en Bruun zeggen beide, dat de Reuzenstem bijna zo groot is als een Zilvermeeuw. Zij geven als lichaamslengte van de Reuzenstem 53 cm en van de Zilvermeeuw 56 cm. The Handboek of British Birds zegt echter: ’A very large tern, as big as a Common Gull....’. is een Stormmeeuw duidelijk kleiner dan een Zilvermeeuw. De lichaamslengte van de Stormmeeuw is volgens de veldgidsen 41 cm. Het verschil in de grootte-aanduiding is dus niet gering.