Enkele jaren geleden (Van der Hammen, 1973, 1973a) publiceerde ik twee bibliografische studies over de zeven opeenvolgende drukken van Thijsse’s Vogeljaar. Aan de hand van oude advertenties in De Levende Natuur maakte ik toen o.a. een reconstructie van het oorspronkelijke schema van publicatie van de eerste druk, waaronder de data van verschijnen van de afleveringen en hun omvang. Deze reconstructie bleef hypothetisch omdat het bestaan van afleveringen, die in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven waren, mij destijds onbekend was. Dank zij de welwillende medewerking van dr. W. Backhuys te Rotterdam ben ik intussen in het bezit gekomen van een incomplete serie afleveringen van de eerste druk, in de originele omslagen. Hierdoor is het nu mogelijk geworden een deel van mijn vroegere hypothesen te verifiëren.