Het is niet de eerste maal dat er geschreven wordt over de Ooievaar in Tunesië, de litteratuurlijst vermeldt de belangrijkste artikelen en verslagen. Desondanks is onze kennis nog zeer beperkt en men zal daarover wellicht verbaasd zijn. Het moet daarom vermeld worden dat de uitgestrektheid van het broedgebied, de afstand tot Tunis, de geringe hoeveelheid tijd waarover vogelamateurs in het algemeen beschikken en de moeilijkheid om medewerkers ter plaatse te vinden, het waarnemen, ringen en het speuren naar geringde vogels bemoeilijken. In dit artikel is niet getracht een samenvatting te bereiken van alles wat over dit onderwerp is gezegd. Ik heb alleen de huidige stand van zaken ten aanzien van wat er bekend is willen aangeven door de gegevens te publiceren die de laatste jaren zijn verzameld door het ringcentrum van Tunesië (CBT).