Van 5 tot 10 april 1976 werd in het Zuidduitse stadje Radolfzell de elfde conferentie van de Europese sectie van de International Council for Bird Preservation (ICBP) gehouden. De conferenties van de Europese sectie vinden om de 4 jaar plaats, afwisselend met eveneens om de 4 jaar gehouden wereldconferenties. De laatste Europese conferentie vond plaats in Roemenië, de laatste wereldconferentie in 1974 in Australië. Op deze conferenties worden algemene vogelbeschermingsproblemen besproken. Ervaringen worden uitgewisseld en de deelnemers gaan na welke bedreigingen een internationale aanpak vereisen. Aan het slot van de conferentie worden aanbevelingen aan regeringen en nationale natuurbeschermingsorganisaties neergelegd in resoluties. Op de conferentie in Radolfzell waren afgevaardigingen van 14 nationale secties aanwezig: België, Cyprus, Denemarken, Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Helaas hadden alle Oost-Europese landen verstek laten gaan, mogelijk omdat de vergadering pas laat was aangekondigd en de tijd van voorbereiding te kort was. De volgende internationale organisaties waren aanwezig: International Waterfowl Research Bureau (IWRB). International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), International Council for Wildlife and Game Preservation (vroeger Internationale Jachtraad), International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey en het Wereld Natuur Fonds.