In ’Het Vogeljaar’ no. 1 van febr. 1976 is een verslag opgenomen van de Conferentie in Wenen, georganiseerd door de International Council for Bird Preservation. Welke motivatie meent een van de vier auteurs te hebben om aan te dringen om de naam ’roofvogels’ zo nodig weer te introduceren? Blijkbaar heeft hij daarvoor wel stringente indicaties, daar de voetnoot vermeldt: ’dat op speciaal verzoek van een van de auteurs het woord ’roofvogels’ niet gewijzigd mocht worden in ’stootvogels’ of ’grijpvogels’.