Opvallend is het verschil tussen het aantal broedparen van de Grutto in diverse weidegebieden van jaar tot jaar. In de Eilandspolder broedden in 1970 plm. 400 paren Grutto’s, in 1971 plm. 475 paren, in 1972 plm. 300 paren, in 1973 plm. 275 paren en in 1974 plm. 225 paren.