Rond zijn geboorteplaats Vlissingen, waar Adriaan Johan Cameron werd geboren op 24 juni 1939, deed hij zijn eerste ervaringen met vogels op. Toen hij nog maar nauwelijks negen jaar oud was ontdekte hij een nest, waar hij na lang speuren in het toentertijd algemeen gebruikte vogelboek ’Zien is kennen’ er achterkwam dat het van een Dwergstern was. Dit voorval herinnert hij zich nog als de dag van gisteren en wel vooral omdat dit zijn belangstelling voor vogels pas goed heeft opgewekt. Van toen af aan heeft Ad zijn kennis over vogels regelmatig verrijkt en ontwikkeld. En zo leerde hij eerst, zo omstreeks 1948, de Walcherense vogels in het toen nog ongerepte kustgebied beter kennen. Hij bestudeerde de gedragingen, hun geluiden en al het andere dat met vogels verband houdt. Hij was dan ook moeilijk in huis te houden en het liefst zwierf hij toen al in bos en duin. Weldra bleek dat hij zijn tweede hobby, het tekenen, dat zich reeds rond zijn achtste jaar manifesteerde, goed in combinatie kon brengen met zijn steeds groeiende interesse voor vogels. En zo legde hij reeds in zijn tienertijd talloze waarnemingen uit het veld in de vorm van pentekeningen vast.