In toenemende mate, met steeds grotere netten, wordt de laatste jaren op het wad onder Vlieland op harders gevist. Ook elders in het Waddengebied, zoals bijvoorbeeld op Terschelling en Texel. Sinds 1974 wordt deze vorm van visserij met zgn. keernetten (tussen palen vast opgestelde netten) bij Vlieland uitgeoefend. Deze netten bleken tevens onmiddellijk vele vogels te vangen, die in de netten verward raakten en verdronken. In 1974 werd op Vlieland door één visser met één net gevist; in 1975 waren er twee vissers met ieder één en in 1976 drie vissers met ieder één net. Slechts één oefent de visserij als hoofdberoep uit. In 1976 bedroeg de totale lengte van deze netten 3900 m (resp. twee van 900 en één van 2100 m, zie fig. 1.).