Vogelwaarnemers, vogelbeschermers en anderen die zich voor vogels interesseren kunnen zich moeilijk aan staatskundige grenzen houden omdat vogels nu eenmaal vliegen en zich niet met landsgrenzen bezighouden. Toch worden zij in het ene land bepaald beter ontvangen dan in het andere land. Daarom kan ons tijdschrift zich vaak heel moeilijk beperken tot onze Benelux, waar het ruimschoots de meeste lezers telt. Zonder de toestanden in ons eigen land ook maar één ogenblik uit het oog te verliezen moeten wij ook voldoende aandacht schenken aan en ons op de hoogte stellen over hoe onze eigen broedvogels op de trek in de diverse landen worden ontvangen en aan welke gevaren zij zoal bloot staan gedurende hun twee maal jaarlijkse reis van soms vele duizenden kilometers. Ernst Bartels heeft, ofschoon wij daar reeds tientallen jaren mee bezig zijn geweest, de nodige instanties maar ook het 'grote publiek’ gedurende de laatste jaren wakker geschud. Het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels, waar de grootste vogel- en dierenbeschermingsorganisaties en óók de Stichting ’Het Vogeljaar’ zitting in hebben, hebben vanaf hun oprichting op 11 juli 1974 ook niet stil gezeten en rechtstreeks financiële hulp geboden aan de Italiaanse en Malteser vogelbeschermers, hetgeen reeds direct resultaten heeft gehad. Vanuit dit comité streeft men naar de oprichting van een Internationaal Comité Bescherming Trekvogels en het mag nu wel eens gezegd worden dat Nederland door de omringende landen in Europa op de eerste plaats wordt genoemd ... Wij kunnen onze belangstelling moeilijk beperken tot de enkele maanden dat de vogels ons bezoeken om hun jongen groot te brengen. Van vogels willen we vaak weten waar komen zij vandaan en waar gaan zij heen. Dr. Bruno Bruderer en Raffael Winkler schreven voor ’Het Vogeljaar’ een exclusieve samenvatting over hetgeen tot nu toe over de vogeltrek over de Alpen werd gepubliceerd. Anderen informeren ons over toestanden in gebieden rond de Middellandse Zee. Vogelstudie en vogelbescherming zijn alleen maar in groot verband en nauwe samenhang te bezien en daarom is het nodig dat we weten hoe de door ons met grote zorg beschermde broedvogels in andere landen worden ontvangen.